2 timer GRATIS parkering!

Nå er det regulert parkering på Mosseporten. Men alle våre kunder får de 2 første timene GRATIS.

2 timer GRATIS parkering!

Priser

  • 2 timer gratis parkering i senterets åpningstid (08-22)
  • Kr. 32, - per time. (Takst beregnes per påbegynte 30. minutt)
  • Kr. 175,- maks døgnpris
  • Ingen gratistid søndager, unntatt parkering ved V/ McDonalds

Kontakt parkeringsselskapet TimePark

Åpningstider:

  • Hverdager kl. 08-22
  • Lørdag kl. 09-21

Kontakt på telefon 23 08 01 99 eller send e-post til post@timepark.no

2 timer GRATIS parkering!